Šta je plutanje (floating)?

Koncept tanka za plutanje ili izolacionog tanka je osmislio američki neurofizijatar John C. Lilly, koji sproveo  istraživanje još 1954. o gubitku (slabljenju) čulnih osećaja. On je napravio prvi tank za plutanje kako bi dokazao svoju teoriju, posmatrao je vezu između podsvesti i mozga. Prema njegovoj teoriji – ukoliko uklonimo sve vidove stimulacije nestaće i svi spoljni uticaji i mozak tada prelazi u tzv THETA stanje, koje direktno pokreće san u normalnim uslovima. Pozitivni efekti terapije plutanjem se nazivaju REST – Restricted Enviromental Stimulation Therapy – su potvrđeni mnogim eksperimentima i merenjima. REST ima sličan uticaj kao i relaksacioni trening, hipnosa, meditacija, joga i masaže. Primarni rezultat FloatSPA  - na kome je zasnovana osnova celog tretmana je u tome što je organizam pošteđen uticaja gravitacije na naše telo. Naši mišići i zglobovi su oslobođeni svog opterećenja i mogu se u potpunosti opustiti. Telo se nalazi u bestežinskom stanju  a kabina blokira svu svetlost i buku pa se samim tim stvara i atmosfera za potpunu relaksaciju. Osnova plutanja se pronalazi u visokoj izuzetno visoke koncentracije soli u vodi unutar FloatSPA  omogućujući telu da pluta na površini vode.

Da rezimiramo, osnovna odlika senzorne deprivacije je eliminisanje efekta gravitacije, svetla i zvuka na mozak u stanju plutanja. Na osnovu eksperimenata John C. Lilly-a, nastavljena su istraživanja o efektima plutanja  na univerzitetima, zdravstvenim centrima i bolnicama, rezultirajući stvaranjem svetske organizacije, IRIS (Internationa R.E.S.T. Investigators Society). Doktori i istraživači IRIS-a su redovno objavljivali svoje rezultate, što je dovelo do formiranja pionirskog pokreta  u oblasti moderne medicine.

mi a floating avagy a lebeges